2012. március 20., kedd

NEM ELÍTÉLNI, HANEM SZERETNI, MINT JÉZUS

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.

Nagyböjt negyedik vasárnapján így éreztem rá a Szentlélek üzenetére: