2010. február 28., vasárnap

ELVÁRÁSAINK BÖJTJE

Nagyböjti negyvennapos lelkigyakorlatunk mottója:

A SZERETET DÖNTÉS.

Célunk: a szeretethez való visszatérés a családban, közösségünkben, újrakezdés a szeretetben. Az elmúlt héten a szavak böjtje segíthetett abban, hogy elcsendesedjü nk, amikor kell, bölcsen szóljunk, beszédünk figyelmes szeretetet hordozzon.

A következő héten meghívlak, hogy közösen tartsuk meg az


ELVÁRÁSOK BÖJTJÉT.
Személyiségünk négy alapszükséglete: fontos legyek, értékes legyek, szabad legyek, valahová tartozzak. Mindezek végérvényes kielégítését és betöltésést egyedül Isten adhatja meg. De az élet rendje szerint, egy-egy cseppet közvetítenek felénk Isten végtelen boldogságának tengeréből azok, akikkel találkozunk.

Ha Istennel nem vagyunk többé szoros kapcsolatban, emberektől kezdjük várni, sőt elvárni, olykor követelni, hogy adjanak szeretetet! Sokszor azon töprengünk, vajon mások, akiket szeretünk, miért fordítanak ránk olyan kevés figyelmet, időt, felénk fordulást és törődést. Úgy érezzük, járna nekünk, hogy mindezt tőlük megkapjuk. Arra figyelünk tehát, ami nincs. Szeretnénk tőlük valamit megkapni, hogy fontosnak, értékesnek, szabadnak érezzük magunkat és biztosak legyünk afelől, hogy valakihez tartozunk.

A másokkal szembeni elvárás belső feszültséget okoz, haraghoz és indokolatlan ítélkezéshez vezethet el.

A nagyböjtben irányítsuk figyelmünket arra, amink van. Annyi de annyi ajándékot, jó szót, figyelmességet kaptunk Istentől és egymástól. Elég hálásak vagyunk érte? Az Írás mondja: jobb adni, mint kapni. “Jobb” – ez azt jelenti, hogy Isten képessé teszi az embert arra, hogy szeretetének csatornája legyen és megáldja, hogy önajándékozó életet tudjunk élni. Az elvárások böjtje tehát azt jelenti a következő napokon, hogy nem azt szemléljük, mit nem kapunk meg másoktól, hanem mi az, amit ajándékozhatunk örömmel, szabadon és szeretettel szeretteinknek.

Jézus szava:

Mert aki meg akarja menteni az életét,
elveszti, aki pedig elveszti az
életét énértem, megmenti azt.
Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri is,
önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Lk 9,23-25

Én azért jöttem, hogy nektek életetek legyen és bőségben legyen... Jn 10,10.

Ahhoz, hogy szeretetet kapjunk ez az út vezet: adjunk elvárások nélkül és osszuk meg azt a keveset, amit kaptunk. Megpróbáljuk?* Segítő kérdések:

1. El tudom-e a hozzám legközelebb állókat fogadni úgy, ahogy vannak?
2. Tudatában vagyok-e, hogy senkit nem fogok tudni megváltoztani?
3. Szoktam-e szeretteimnek vágyaimról, kívánságaimról, elvárásaimról beszélni?
4. Hogyan tudnék felszabadítóan hatni szeretteimre, hogy örömre derüljenek és felszabadultan kacagjanak?
5. Hálás vagyok-e mindenért, amit Istentől és szeretetteimtől kapok?


Mit határozok el?
Kérjek hozzá kegyelmet Istentől.
Döntésem: Ma / holnap / a héten szeretetből arra törekszem, hogy ............ ......... ......... ......... ......... ......... ...


Sok kegyelmet! Imádkozzunk továbbra is egymásért, hétköznapi lelkigyakorlatozó k! István atya

2010. február 21., vasárnap

A szeretet döntés

Sokan vagyunk, akik egy irányba tekintünk, szeretnénk megújulni a szeretetben az idei nagyböjt idején.

Többen is kértétek, adjak szempontokat elmélkedéshez, imához. Az út, amin elindulunk, képzeletbeli hozzászegődés Jézus benső útjához, a hit, a remény és szeretetben való elmélyülés, megújulás szerény útja. Nevezzük lelkigyakorlatnak. Ehhez naponta legalább húsz perc szükséges teljes csendben, magányban. Lehet benne: fohász, bibliai rész elolvasása, elmélkedés, döntés + kegyelemkérés, személyes ima, hálaadás. Mindennap vehetünk egy vagy két segítő kérdést, vagy mindenki úgy osztja be, ahogy jónak látja.

A lelkigyakorlatunk mottója:
A szeretet döntés.

Az első hét kulcsszava:
SZAVAK BÖJTJEElismerem, hogy nekem magmnak is növekednem kell ezen a téren.

"Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes és képes egész testét megfékezni" Jak 3, 1-12.

Segítő kérdések:

* Tudok-e hallgatni, meghallgatni másokat? Szoktam-e magam fegyelmezni, hogy először mások beszélhessenek, végig mondhassák, ami szívükön van, s csak utána szólni?
* Tudatában vagyok-e, hogy szavaim visszatükrözik bensőmet? Hogy állok ezekkel: szép, helyes magyar beszéd... fölösleges beszéd... magyarázkodás... megfontolt szavak?
* Nem-e beszélek túl sokat? Sok beszéd szegénység...
* Szavaim szeretetet közvetítenek-e? Törekszem-e eléggé szeretetben kommunikálni?
* Összhangban vannak-e szavaim és cselekedeteim? Mennyiség és minőségi szempontok szerint is?
* Van-e a hangomban kedvesség, nyitottság, szelidség?
* Hogy állok a megszólással... ítélkezéssel... pleytkálkodással? Jöjjek Isten elé bátran, kérjek bocsánatot, mert irgalma végtelen.

Mit határozok el?
Kérjek hozzá kegyelmet Istentől.
Döntésem: Ma / holnap / a héten szeretetből arra törekszem, hogy ................................................

A héten kérjük NEPOMUKI SZENT JÁNOS közbenjárását. Őt tartjuk a gyónási titok védőszentjének, péda számunkra, mikor és hogyan kell szólnunk, beszélnünk. Életéről: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nepomuki_Szent_J%C3%A1nos

Istenünk, ki Nepomuki Szent Jánost a gyónási titok megtartásáért a vértanúság koronájával ékesítetted, kérünk, közbenjárására add meg, hogy példája szerint élvezhessük azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek!

* * *

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.
Teréz anya


Imádkozzunk egymásért, hétköznapi lelkigyakorlatozók. Kívánom, hogy Isten beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Sok kegyelmet! István

2010. február 16., kedd

EGYSÉG ÖRÖMBEN (FARSANGVÉGRE)

Igazi közösségépítő, szeretetteljes és örömben gazdag volt a farsangi együttlétünk.

Sok hála és köszönet mindenkinek, aki a farsangi ünnepünk szervezőinek, előkészítőinek és résztvevőinek! Fantasztikusan megmozgatott. Külön köszönet SZÁSZ ANDRISNAK ÉS CSILLA NŐVÉREMNEK, akik mindezt életre hívták. Mindnyájunk örömére, és lelki örvendezésére!

Jó volt a karaoke!!!!!!! Még lesz, ugye?

Betti megtanította nekünk a szirtakit. Csak hogy ne felejtsük el, íme még egyszer:Köszönet mindenkinek!!!!!