2010. június 14., hétfő

JÚNIUS: JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA

Imádkozzuk együtt, jó szívvel!
Itt hallgatható énekelve a gyulafehérvári kispapjaink által.

A lejátszó töltődik

A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és a hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszelt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is. - A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. A személyes egység réven Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelkepe Jézus szeretetének, hanem valóságos emberségénekkifejezése, melyet áldozatul adott értünk. A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a szívet tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiailag megalapozott szimbólum, mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga emberségében kifejezze. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképet latjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetet. Mivel a Jézus Szíve tisztelet a szíven keresztül az isteni személyre vonatkozik, azért ezt az imádó kultusz körébe soroljuk.
Erő a következő hét mindennapjára. Kánikulában magától beszél a képsor.

2010. június 12., szombat

ÚRNAPJA: KRISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK FŐÜNNEPE

Az ősbűn elkövetése után étkezési tilalmat hallottunk: “Nem ehetsz a kert közepén elhelyezett fa gyümölcséről”. Most beteljesedett az idő. Új és örök szövetség köttettett ég és föld között, eljött az áldás új korszaka. Az embernek szabad, lehet, sőt ennie kell a mennyből alászállott kenyérből. Beteljesedtek az ószövetségi próféciák, Isten táplálja gyermekeit, ő ad kenyeret övéinek, Ő rendez lakomát az emberek számára. Ez a kenyér az élet kenyere és az örök élet záloga. Nem véletlen az sem, hogy Jézus éppen Betlehemben jött e világra, ami azt jelenti: a kenyér háza. Ma az Egyház a kenyér háza, és minden oltár Betlehem, ahol megtestesül, közénk jön, földre száll Jézus, az Örök Íge, önmagával, isteni életével és szeretetével táplál minket. De ezt a kenyeret venni kell és enni kell. Hogy hozzá hasonuljunk, hogy ugyanaz az érzés legyünk bennünk, ami Benne volt, hogy Jézus életét élhessük. Ha Krisztus Teste táplál, részesülök az áldozat lelkületében, hogy hordozzam keresztjeimet és életem nehézségeiben felismerhessem az elhagyott Jézust. Ha Krisztus Teste táplál, megtanulom átadni az életem, élő Eukarisztia leszek, aki odaadja önmagát, idejét, birtokolt javait, szívét, annak, akinek éppen szüksége van rá. “Annál nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja a barátaiért”. Ha Krisztus Teste táplál, beleépülök Krisztus Testébe, az Egyházba, a közösségbe. Megtanulok befogadni és tovább adni, csapatban gondolkodni, megosztani és másokra figyelő életet élni. Ha Krisztus Teste táplál, az erősség kenyerét eszem, hogy hűséggel és kitartással, állhatatossággal őrizzem a lelkem. Ha Krisztus Teste táplál ma, a földi életben, Ő lesz örök életem boldogsága is. Krisztus Teste, őrizz meg minket az örök életre. Ámen.

2010. június 3., csütörtök

Korlátaink - kiüresedő és eggyéváló szeretet

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe Ilyés Zsolt nyári családos táborunkban elmondott tanítását a kiüresedő és eggyéváló, másokért felelősséget vállaló szeretetről. A hangzó anyag a Mária Rádió (www.mariaradio.ro) Családépítő c. műsorában hangzott el június 3-án, itt pedig a Családépítő rovatban (jobb oldalt, lefelé görgetve) bármikor visszahallgatható.

Zsolt tanítása szerintem rendkívüli. Lelkes és lelkesítő. Megdöbbentő. Nagyon igaz. Mégis egyszerű, világos, hiteles. Tükröt tart a lelkünk, viselkedési formáink elé. Azt mondja: a szeretet kiüresedés. A másik befogadása. Hallgassátok szeretettel. Na és persze gyakorolgassuk. De hozzáteszem: ha ma nem megy, holnap előlről kell kezdeni. Lehetséges!

Búcsúzom Réthi Gyuritól

„Istenem, segíts megszólítanom Téged! Add, hogy ne csak az értelmem, hanem a szívem is imádkozzon. Szeretném, ha lélekből is Hozzád fordulhatnék, ne csak azért imádkozzam, mert muszáj. Szeretném, hogy amit leírok, az valóban úgy is legyen, hinni, bízni akarok Benned, még ha nem is érzem. Nincs a szavak mögött élet, vágy, hogy beszélgessek Veled. Gondolataim összekuszálódnak, nem tudok figyelni Rád. Segíts, hogy ne csak a múltat nézzem, hanem a jelenben éljek. Szabadíts meg önmagamtól.”


R.I.P.! Nyugodjál békében!