2010. október 3., vasárnap

LEGYENEK MINDNYÁJAN EGY

Közösségi napot tartottunk a plébánián

Sokat kellene hallanunk és tovább mondanunk, hogy Jézus egységet akar köztünk. Szabad lennie két-ségnek is, de utána a kegyelem munkálkodása révén helyre kell állnia az egységnek. Plébániánkon másodszor szerveztünk közösségi napot az egységünk megtapasztalására. Sokféle csoportba tartozunk, sokféle képpen éljük a kapcsolatunkat Jézussal, sokféle módon gondolkodunk Egyházról, plébániáról, de tegnap mégis örömet jelentett, igazi örömet, hogy Jézusban egyek lehetünk. Nemcsak mondtuk, éreztük is.

Szent Ágoston mondása nekünk szól: az azonosságban egység, a különbözőségben kétség, de mindenben szeretet!

Ma délben pedig Szentlélek-hívó misét ünnepeltünk. Veni Sancte, ahogy mondják. Mától indulnak a katekézisek, felkészítők, kiscsoportok, házi közösségek. Bonaventura szerint a Szentlélek oda jön el, ahová hívják. Ahol szomjúság van utána, vágyakozás. Ezt éltük át mise után is, amikor két testvérünk részesült ünnepélyesen a betegek kenetében. Közösen imádkoztunk, sírtunk, ünnepeltünk, örültünk, hogy Jézus még a betegségben is velünk van. Mint erőt adó, mint gyógyító. Egységet éltünk meg.

Ez volt az elmélkedésünk vázlata:

AZ EGYHÁZ KÖZÖSSÉG


1.JÉZUS VÁGYA AZ EGYSÉG

Az Egyház a Szentháromság mintájára a megkereszteltek közössége. Isten népe közösség. Tagjai nem csupán együtt zarándokolnak e földön, tekintetüket Isten felé irányítva, hanem közük van egymáshoz is. Szoros kapcsolatot kell ápolniuk egymással is.

Az Egyház lényegéhez tartozik, hogy élő, látható szeretetközösség legyen. A közösségben valósul meg Jézus végakarata. Mindnyájan legyenek egy! (Jn 17,21)


- Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek… ketten vannak egy harmadikban, tökéletesen egy. „Én és az Atya egy vagyunk” – „A tanítás, amit hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem” – „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el a Vigasztaló, akit az Atya a nevemben küld” – „Legyenek ők is egy mibennünk”.

- Jézus betlehemi születése családban történik… kereszten Jézus családot alapít: „Íme, a te Anyád” – „Íme, a Te fiad”. Jézus akarata az, hogy a földön eljöjjön az Ő Országa, vagyis a Szentháromságos élet megvalósuljon az emberek között.

- Első közösségek: „Egy volt a szívük-lelkük” (ApCsel 4,32).


2.A KRISZTUSI KÖZÖSSÉG ÚJSZERŰ SZABÁLYAI

A krisztusi közösség legfőbb célja – Jézus jelenléte. „Ahol ketten-hárman az én nevemben egybe gyűltök, én is köztetek vagyok”. Ha egy közösség tagjai megértették, hogy Jézus valóságosan jelen van közöttük, akkor ez a felismerés fogja a közösség életműködését meghatározni.

Konkrét lépések, gyakorlati szempontok

- döntés Jézus Krisztus mellett, belső elhatározás, erős elköteleződés személye és közösség mellett

- szövetségkötés, a szövetség megújítása („Megkötöm veled a szeretet szövetségét, vágyom arra, hogy Jézus köztünk legyen”), közös ima

- ajándékozó magatartás (A közösség tagjai arra törekednek, hogy ne a másoktól való elvárás motiválja őket, hanem hogy kialakuljon bennük az adás, alkotás, szolgálat lelkülete… Nagai Szent Pál: A szeretet azt jelenti, hogy Isten fogja egyik kezemet, én fogom a testvérem kezét)

- kiüresedő szeretet, a kereszt titka: késznek lenni lemondani saját akaratomról, elképzelésemről (beszélgetés magunkról, kapcsolatunkról, rendszeresnek kell lennie / „az igazság órája”).

- közös apostoli célkitűzések, pasztorációs lépések tervezése, kiértékelése, hálaadás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése