2011. szeptember 8., csütörtök

KISBOLDOGASSZONY – MÁRIA SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPÉRE


Ma marosugrai búcsúünnepre készülünk néhányan. Meghívtak prédikálni. Megosztom veletek is azt, amit ott szeretnék elmondani.

Kisasszony, teljesebb nevén Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja, ami pontosan kilenc hónappal van dec. 8-a, a Szeplőtelen fogantatás ünnepe után. Bizáncban és Rómában, azaz keleten és nyugaton egyaránt már a VII. században megünnepelték az Egyházban. Az ortodox Egyházban mindmáig nagy ünnepélyességgel ülik meg Mária születését. A középkorban e jeles napnak nálunk, római katolikusoknál e napnak vigíliája és nyolcada is volt, azaz az ünnepet megelőző estén és azt követően nyolc napon át megkülönböztetett jelentőségű szertartásokkal és imádsággal ünnepelték Jézus édesanyjának születését. „Minden nemzet ünnepelje ezt a napot, minden fajta, minden nyelv, minden életkor, minden méltóság; örvendezéssel üljük meg a világ örömének születése napját" - mondja egy ősi Himnusz.

Jézus édesanyjának, Mária születésnapját üljük tehát. Rajta kívül csak Jézusnak és az előhírnök Keresztelő Szent Jánosnak üljük meg földi születésnapját. Minden más szentünknek földi halála napján emlékezünk, mennyei születés napjukat ünnepljük. Ez is jelzi, hogy a mai nap ünnepeltje kiváltságos helyet foglal el a szentek seregében, az Isten által megdicsőített lelkek sorában. A néphagyományban Kisboldogasszony napja ősi őszkezdő nap, a népi megfigyelés szerint ekkor kezdenek költözni a fecskék. Hajdan asszonyi dologtiltó, főleg fonástiltó nap volt.

Mária születéséről a Szentírásban semmit sem olvashatunk. Csak apokrif hagyományból (azaz a mai szentírásunkba be nem került, de mégis jelentős híranyagnak számító iratokból) ismerjük történetét. Eszerint Joachim és Anna (Mária édesapja és édesanyja) sokáig gyermektelen volt és csak idős korukra született kislányuk. A születés keddi napon történt és a néphagyomány szerint Mária születésekor Gábor főangyal is megjelent. A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda-fürdő mellett tiszteli Mária születésének helyét. Mária születésének ábrázolásával találkozunk pl. Berethalom (Biertan) 1515-ből fennmaradt szárnyasoltárán. A téma egyike a barokk ikonográfia, főleg olasz és német festészet leggyakoribb ábrázolásainak.

De mit is jelentett valójában az üdvtörténetben Szűz Mária születése? A Szent Szűznek a születése öröm volt a mennynek és földnek egyaránt. A mennynek azért, mert megjelent a teremtő Isten legszebb, legcsodálatosabb teremtménye, a földnek pedig azért, mert felvirradt rá a megváltás hajnala. A Szent Szűz születésével az Isten eleven temploma készült el. Az Ő születésével beteljesedett az ősevangélium, mely a paradicsomi bűnbeesés után hangzott el, megszületett a megígért asszony, kinek ivadéka megtiporja a sátán fejét. Az ő születése bizonyítéka annak, mennyire becsüli az Úr Isten keze legszebb munkáját, legbecsesebb teremtményét, az embert - még bűnös elesettségben is. A Szent Szűz születése hirdeti a földnek, hogy az évezredes várakozás sötét éjszakája vége felé közeledik, feltűnt a hajnalcsillag, és jelzi, hogy nincs messze a napfelkelte, amikor a keleti láthatáron feltűnik, életünk világító, melengető Napja, Krisztus, hogy világítson a sötétben járó, Isten után tapogatódzó embereknek, hogy melengesse a bűnbedermedt, jéghideg emberi szíveket. Mária a hajnali, szép csillag, a Stella paupera Solis. A nap miséjének egyik szövegrészlete: felix es Sacra Virgo Maria et omni laude dignissima: quia ex te ortus est sol iustitiae, Christus, Deus noster. Alleluia! Vagyis: boldog vagy szentséges Szűz Mária és legméltóbb minden dicséretre. Belőled támadt az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk. Alleluja! Íme, ezért örül ma az egész teremtett világ Szűz Mária születésének.
De mi lehet a mai ünnep még mélyebb értelme, és főleg mi ennek aktualítása?

Hogyha Mária nekünk édesanyánk, mi pedig gyermekei vagyunk, akkor azzal tartozunk neki, amivel a gyermekek test szerinti édesanyjuknak tartoznak születésük napján: gyermeki hálával, tisztelő köszöntéssel, ünnepi ajándékozással.

Mit is mondjunk, ajándékozzunk ma Égi Édesanyánknak? Talán vigyünk egy szép virágcsokrot templomunk oltárára? Szép ajándék ez is. De Mária élete azt sugallja, hogy adjunk ma valamit mélyen a szívünkből, mely nem hervad el soha és megmarad az örök életre. Ez pedig a szeretet és az imádság! Mária semmi egyebet nem vár tőlünk mint azt, hogy megismerjük és kövessük Szent Fiát, Jézust. Hogy szeressünk odaadóan és imádkozzunk szívből Mennyei Atyánkhoz az Ő Szent Fia által a Szentlélekben.

Szeressünk odaadóan. Mit jelent ez? Azt, hogy megpróbáljuk úgy szeretni embertársainkat, ahogy Jézus tenné ma ezt velük. A Szűzanya nem vár valami új dolgot tőlünk. Ott van mondjuk a férjed, a feleséged, a gyermekeid vagy szüleid. Ajándékba kaptad őket. Meg kell szólítanod, el kell beszélgetned velük. Szánsz-e elegendő időt, hogy velük légy? Egy testvér, akivel egy ideje nem beszélsz, egy szomszéd, aki rád kiabált, egy hálátlan rokon, akivel jót tettél, mégis elfordult tőled, egy kiállhatatlan főnök… indulj el feléjük, ne várj semmilyen megbecsülést vagy hálát, akarj és tégy jót mindenkivel, bocsáss meg vagy kérj bocsánatot… ez az odaadóan megélt szeretet útja. Ha elkezdünk szeretni, többé nem kell aggódnunk, mert Isten mozgatja a világot

Imádkozzunk szívből. Mit jelent ez? Annyit jelent, mint barátságot kötni Istennel. Ezáltal jutunk el magához Istenhez és a belső tisztánlátáshoz. Te már találkoztál barátoddal, Jézussal? Vagy csak egy olyan Istennel, aki a rendet kényszeríti ránk és mi kényszerből teszünk eleget keresztény elvárásainak. Ó, nem, ez nem ér sokat! Szívvel imádkozni azt jelenti, hogy megnyitjuk szívünket barátunk előtt… Ha barátunkkal vagyunk együtt, órák és órák telnek el és nem unalmas az együttlétünk. Jézussal viszont nem tudunk 10 percig együtt lenni, sietünk és hosszúnak tűnik a vele töltött idő… Álljunk meg, tehát! Ajándékozzunk Jézusnak időt! Nyíljunk meg úgy előtte, ahogy a Szűzanya megnyitotta lelkét, méhét az angyal és a Szentlélek előtt. Imádkozzunk szívből:

Uram, Jézus, eléd jövök, mint barátomhoz és jóságos üdvözítőmhöz. Jó veled lenni, itt vagyok testemmel, lelkemmel, egészen jelen akarok lenni előtted. Nem akarok most sietni… Csak egészen jelen lenni. Veled. Te látod, mi van a szívemben, és hogy kik vannak a szívemben. Alakíts át Szentlelked által. Áldj meg békével és szeretettel. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése