2012. október 21., vasárnap

Nagykilenced a Szentcsalád templom felszentelésére készülve - 9. hét


9. HÉT TÉMÁJA: KRISZTUSBA GYÖKEREZNI  

1. Olvassuk el ezt a részt a kolosszeiekhez írt levélből (Kol 2,6-7):

Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne. Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.

2. Elmélkedjünk az Ige felett:

Krisztus feltámadt, Krisztus él – és minket is éltetni akar. A gyökér a stabilitás és a biztonság jele, az erős gyökérzet bármilyen nagy viharban megtart. Ugyanakkor a fa a gyökereken keresztül kapja a vizet és a tápanyagokat. Ha egy fát kivágnak, ha a törzset elválasztják a gyökerektől, akkor a fa elpusztul. Új templomot építettünk – vajon mi lesz vele húsz év múlva? És száz év múlva? Ez attól függ, mennyire erősek azok a gyökerek, amelyek minket, a remeteszegi plébánia tagjait Krisztushoz kapcsolnak. Ha jól Őbelé gyökerezünk, ha gyermekeinknek, unokáinknak is megtanítjuk, milyen értékes az Istennel való kapcsolat, az imádság, a szentmise, hogy mekkora kincs rejtőzik a szentségekben és micsoda erőforrás élni velük – akkor a Tőle kapott kegyelmek megtartják majd a templomot is, közösségünket is. A Krisztussal való személyes és közös kapcsolatunk életerőt, jövőt és reményt ad.


Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: elszárad a fám, a testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.

Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsam-illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, –
S maradtam mégis torz és átkozott.

Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.

S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.
(Reményik Sándor: Gyógyíts meg!)

3. Ismerjük meg templomunkat: tabernákulum.

A tabernákulum a szentélyben, központi helyen helyezkedik el. Ide helyezi el a pap a szentmise után megmaradó szentostyát. Ennek kettős célja van az Egyházban: részben innen veszünk szentostyát, ha beteghez kell vinni, másrészt ide lehet betérni szentséglátogatásra, hogy imádásunkat kifejezzük Jézus Szent Színe előtt.

4. Pontok és segítő kérdések elcsendesedéshez: 

*** Életem mely viharaiban volt már erősségem az Istennel való kapcsolatom? Hogyan tartott meg akkor, hogy Krisztusba kapaszkodtam?
*** Hiszem-e, hogy remeteszegi közösségünk számára is van jövő – Jézus Krisztusban? Mit tehetnék, hogy erősödjenek a minket Vele összekötő gyökerek a mi családunkban és a plébániánkon?

5. Heti feladat:

Keress egy számodra szép fát egy kertben, az utcán vagy a természetben, és csodáld meg, mennyi életerőt kap gyökerein át. Köszönd meg Jézusnak, hogy Ő is így táplál téged minden percben. * Vegyél részt ezen a héten egy hétköznapi szentmisén, s kérd Istentől a kegyelmet, hogy megújulva tudj élni és másoknak is életet adni.  Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése