2010. március 22., hétfő

MEGTISZTULÁS HETE

A szeretet döntés -
Hétköznapok lelkigyakorlata nagyböjtben


Idei nagyböjtünk szent negyvennapján térjünk vissza Isten Szeretetéhez, döntsünk újra együtt a szeretet tettei mellett.
Idézzük fel az előző négy hétnek legfontosabb kulcsszavát: szavak bötje, elvárások bötje, szükségleteink böjtje, kapcsolataink hete.

Nagyböjt ötödik vasárnapjának felajánlási könyörgéséből, úgy éreztem, Isten hív minket most lépjünk be


A MEGTISZTULÁS HETÉBE.
Jézussal való kapcsolatunknak három lényeges útját tanítják a szentatyák: 1. Az Igazsággal való találkozás megvilágosító mozzanata (via illuminativa), 2. a Megváltással való találkozásunk, bűneinktől való megtisztulás, megigazulás (via purgativa), 3. Jézus életeseményeihez való odahasonulás, egyesülés Jézussal (via unitiva).

Nem tekinthetünk el tehát a megtisztulás fontosságától. 1. A külső megtisztulás. A tavaszi nagytakarítás rendet és tisztaságot erdeményez, könnyebb így átélni a nagy tavaszi megújulást. Jobban érezzük magunkat bőrünkben, ha körülöttünk harmonikus rend és tisztaság honol. A tisztaság fél egészség. 2. De van benső megtisztulás is. Isten újjáteremt, megigazulttá tesz, akarja, hogy legyek, hogy új ember legyek! Ezért szétválasztja bennem a sötétséget és a világosságot. Tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, nézzünk szembe bűneinkkel ezen a héten, végezzük el gyónásunkat! Tapasztaljuk meg Isten irgalmasságát, melyről a vasárnapi evangéliumban hallottunk.

Isten szava:

"Uram, ha akarod, megtisztíthatsz" Lk 5,12
"Újuljatok meg lelketekben és elmétekben" Ef 4,23
"Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyünk az isteni természetnek, megmeneküljünk a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtétben. Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóbanvaló kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériességet a szeretetet... Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztukjon". Jak 1,4-9.
"Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért..." Jak 5,16


* Segítő kérdések:

a. Rendszeretőnek tartanak mások? Szoktam áldozatot hozni, hogy rend és tisztaság legyen körülöttem? A héten rakjunk rendet házunk táján.
b. Vágyok rá, hogy mélyen megatapasztaljam az irgalmasságot? Mikor gyóntam utoljára?
c. Szükséges-e valakivel mély, szembesítő beszélgetést folytatnom, hogy hibáinkat, tévedéseinket szeretetben felismerjük és azoktól megtisztuljunk? Testvéri feddés... lásd Mt 18.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése