2010. március 7., vasárnap

(TESTI) SZÜKSÉGLETEK BÖJTJE

A szent negyven napot, idei nagyböjtünket Istenhez fordulással és a szeretet tetteiben való megerősödéssel szeretnénk megszentelni. Nem egyénileg csupán, hanem közösségben is.

Lelkigyakorlatunk mottója:A SZERETET DÖNTÉS.

Amire figyelünk az idei nagyböjtben: szeretetünk tökéletesítése. Az első héten a szavak böjtje segíthetett abban, hogy elcsendesedjü nk, amikor kell, bölcsen szóljunk, beszédünk figyelmes szeretetet hordozzon. Második héten az elvárások böjtje arra ösztönzött, hogy a másoktól kapott jót észre vegyük, azért hálásak legyünk, ezt ki is fejezzük, anélkül, hogy elvárásainknak hangot adnánk előttük.

A harmadik héten meghívlak, hogy közösen tartsuk meg a


(TESTI) SZÜKSÉGLETEK BÖJTJÉT.


"A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet. Építenie kell Isten országát, az igazság és az élet, a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet és a béke országát. De a kereszténynek tudnia kell, hogy a világ dolgai nem abszolút értékek, hanem Isten erejéből léteznek és élnek. A világ és a dolgok nemcsak dolgok, hanem Isten jelei, személyes ajándékai, szeretetének hírnökei. Isten üzenetét közvetítik. Isten szól azok által hozzánk” (Márton Áron).

Testünk világosan helzi: ennek a világnak részesei vagyunk. Azonban néha túlzottan is belefeledkezü nk ebbe a világba... úgy teszünk, mintha csak ez a világ létezne, úgy dolgozunk, mintha örökké itt kellene élnünk. Az elvilágiasodás veszélye minket is fenyeget. A test kultúrája és a fogyasztói szemlélet ránk is hatással van, eszünk-iszunk, és a wellnes kínálatok tömkelegében testi szükségleteinket néha gátlástalanul kielégítjük... Lehet, mi kivételek vagyunk, de mégis...

Nézzük csak Jézust. Szemléljük Őt. Nyilvános működése a negyvennapos pusztával kezdődik... majd a hegyen töltött hosszú, hajnali imák erejéből él tovább, imádkozik és böjtöl. Térjünk vissza mi is a következő napokban a testi böjtölés szelleméhez. A testi önfegyelmezés, az evésben-ivásban való mértékletesség, a minket szolgáló dolgok és tárgyak ésszerű használata mindig is az ima felerősítő, kísérő eseményei voltak.

"Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkező Vőlegény. - A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlensé günkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ui. Istennel találkozunk” (Anselm Grün).

Jézus szava:

"A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust!" (Fil 3,2)

"Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik" (Máté 4,4)

"Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet.” (Gal 6,18).

Fontold meg: A test megtérése, a szív szabadsága.
* Segítő kérdések:

1. Hogyan szoktam böjtölni?
2. Szeretnék-e előre haladni a böjtölés gyakorlatában?


Lehetséges eszközök:
- a hét valamelyik napján kihagyok egy étkezést
- a hét több napján kihagyok főétkezéseket, ennek árát a szegényeknek adom
- kádban való fürdőzés helyett zuhanyozni fogok, kevesebb vizet fogyasztok
- kicsavarok a hét folyamán 1-2 égőt házamban, szobámban
- nem iszok kávét, nem cigarettázom
- nem eszek húst / édességet / stb.
- pénteken fél napig (vagy egész nap) kenyér és víz
- ételt viszek egy utcabeli szegénynek
- vásárolok egy kenyeret, kiflit és rászoruló gyermek kezébe adom
Mit határozok el?
Kérjek hozzá kegyelmet Istentől.
Döntésem: Ma / holnap / a héten szeretetből arra törekszem, hogy ............ ......... ......... ......... ......... ......... ...Forrás: www.nemcsakkenyérrel.blogspot.com
Köszönet érte Vargáné Sándor Timeának (Szamóca)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése