2010. március 14., vasárnap

KAPCSOLATOK HETE

A szeretet döntés -
Hétköznapok lelkigyakorlata nagyböjtben

Ebben a nagyböjtben azt tudatositjuk, hogy a szeretet a legnagyobb kincs és az igazi élet. Szeretnénk alázattal visszatérni Istenhez, aki maga a Szeretet, és egyben újra kezdeni a szeretet forrásaiból.
Előző hetekben ezek a kulcsszavak segítettek közös útunkon: szavak böjtje, elvárások bötje és szükségleteink böjtje.
Szeretettel meghívlak arra, hogy most együtt lépjünk be a

KAPCSOLATAINK HETÉBE
Kapcsolataink minősége határozza meg boldogságunkat. Akkor éljük istengyermeki hivatásunkat, ha családunkban, barátságainkban, rokoni és más kapcsolatainkban éljük a szeretetet. Figyeljünk ezekben a napokban még jobban arra, hogy szavainkat és tetteinket az előzékeny, figyelmes és kezdeményező, szolgáló szeretet jellemezze.


Isten szava:

"Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük" Mt 18,20
"Feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek arra, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek!" 1 Tessz 5, 13-16.
"Ti pedig Krisztus Teste vagytok, s egyenként tagjai..." 1 Kor 12,27.
"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást... Gyakoroljárok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve." Róm 12, 10-16.* Segítő kérdések:

a. Nem élt-e bennem túl hosszú ideig harag, feszültség? Szükséges-e valaki fele lépéseket tennem, hogy kiengesztelődjünk, kell-e bocsánatot kérnem vagy valakinek megbocsátanom?
b. Volt-e olyan megérzésem, hogy valakit elhanyagoltam, nem ajándékoztam meg kellő figyelemmel és szeretettel? Ha igen: ki ez és mit tehetnék ezekben a napokban, hogy pótoljam hiányosságomat?
c. Szoktam-e öleléssel kifejezni szeretetemet? Fejezzem ki szeretetemet érintéssel, öleléssel, különösen családom tagjaival, közösségünkben.
d. Köszönök-e és megszólitok-e embereket, akik szomszédaim, ismerőseim? Szeressek elsőként és mindenkit ezen a héten.
e. Meglátogatok egy beteget.
f. Felhívok "csak úgy" valakit.
g. Meglepetést szerzek valakinek, akiről tudom, hogy nagyon fog örülni annak.
Nem a sötétséget kell szidni, hanem gyertyát kell gyújtani. Boldog Kalkuttai Teréz
*** *** ***

Uram, tégy engem békéd eszközévé
Uram, tégy engem békéd eszközévé.

Hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van

hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van
Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;
csak ez a fontos,
mert amikor adunk - kapunk,
amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk - akkor ébredünk örök életre.
Ámen.

Assisi Szent Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése