2011. július 18., hétfő

Megtaláltad-e már a kincset?

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
Mt 13, 44-52A mai evangéliumban három egészen rövid példázat hangzott el: a földbe rejtett kincs, az igazgyöngy és a háló példázata. A példázatok a Mennyek Országának mibenlétéről, milyenségéről szólnak. Jézus azt akarja érzékeltetni, hogy a Mennyek Országa személyes történés: Isten keresi az emberek szívét, és aki megnyitja előtte bensejét, földi életének értelmét és örök életének zálogát találja meg.

Az első példabeszédben egy jelentéktelennek tűnő, talán éppen félreeső helyen található földterületről esik szó. Egy telekvásárlásban érdekelt vagy éppen véletlenszerűen erre a helyre talált ember felfedezi, hogy a (talán mezőgazdasági céllal használt) földben, bizony, egy családi örökséggel felérő, azaz egy család teljeskörű megélhetését biztosító vagyon értéktárgyai rejlenek a felszín alatt. Előfordult, hogy egy-egy gondos családapa, vészhelyzetben, háborús időkben ideiglenesen föld alá, csak egy számára ismeretes helyre rejtette a családi vagyon legértékesebb tárgyait annak reményében, hogy békésebb időkben az jelenti házanápének talpraállását, további megélhetését. Kedvezőtlen fordulat esetén azonban az elrejtett kincs nem került már vissza jogos tulajdonosaihoz vagy éppen nem találták meg többé a rejtekhelyen.

Jézus azt mondja tehát: az Isten Országa köztünk van, bennünk él. De olyan természetfeletti valóság, mely akkor lesz teljesértékű, akkor fejti ki bennünk hatását, ha mi is, akárcsak a példázatban szereplő bölcs ember, vágyódunk utána, akarjuk és kívánjuk őszintén és mélyen, sőt készek vagyunk áldozatot hozni érte. Azaz, ha mindent megteszünk, hogy megszerezzük és megőrizzük azt lelkünkben.

A mai olvasmányokban többször is szó esik a bölcsességről. A nagy szentek tudták, hogy kérnünk kell Isten Lelkét, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Hogy csakis a Szentlélek bölcsessége segíthet konkrét helyzetben jól választani és dönteni, mélyebb látást hordozni. Figyeljünk arra, hogy a példázat végén Jézus többször is megjegyzi: „Akinek füle van, hallja meg!”. Szükséges, hogy mi is kérjük ezt az ajándékot: az isteni bölcsességet. Nélküle süket a fül, vak a szem, érzéketlen a szív. Veszítenénk, ha a földben elrejtett igazi kincset, életet jelentő drága gyöngyöt nem vennénk észre. A Mennyek Országában élve a bölcsesség lesz az a Lélek-adta képesség bennünk, mellyel mélyebbre látunk, meglátjuk a történések igazi értelmét, felismerjük, hogy kik vagyunk, mi Isten akarata számunkra és mit kell tennünk. A régi keresztelési szertartáskönyvünkben volt egy szertartás: az Effeta. Ebben a szertartást vezető pap a keresztelendő öt érzékszervét megérintve kért áldást Istentől, hogy aki Isten gyermekévé lett, lásson-halljon mindent, ami Isten Országában természetes.

De mit jelent ez a gyakorlatban, hogyan éljük a mai evangéliumot?

Igyekezzünk megtalálni minden helyzetben Isten jelenlétét, követni akaratát. Vajon hol van jelen a te életedben? Tudnod kell, hogy jelen van sikereidben, szabadságolásodban és munka közben, ott van családi házatokban, de ott van betegségedben, nehézségeidben is.

Nagy Szent Teréz mondja: Isten a minden. Csakis Ő töltheti be minden szükségletünket. Senki emberfia, legyen barát, házastárs, bárki: teljesen soha nem fog tudni boldoggá tenni. Csakis Isten jelenléte adhatja ezt! Minden földi értéket, tárgyakat, eseményeket, vagyont, sőt legszeretettebb társainkat is elveszíthetjük, el is veszítjük. Találjuk meg ezért már most a Mindent, vagyis Isten jelenlétét éppen itt, éppen most, ahol vagyok. Aki a jelen pillantban képes megtalálni Isten jelenlétét és tenni az Ő akaratát, bölcs és lényeglátó. Megtalálja a földbe rejtett kincset.

De nem jön ez magától. Ismerek egy embert, aki minden év decemberében tervet készít a következő évre: eltervezi, mikor megy szabadságra, mikor vesz majd szabadnapot, hogy az általa fontosnak talált lelkigyakorlatokon, lelkinapokon és kötelező egyházi ünnepeken részt vehessen. Előre gondol rá, áldozatot hoz érte. Azt mondja: ezekben az a körülményekben az élő Jézussal találkozik. Ezért megtervezi ennek az alkalmait, félreteszi az ehhez szükséges pénzt. Megtalálta a földbe rejtett kincset. Isten van az első helyen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése