2009. november 13., péntek

Országos Papi Találkozón voltam160-an vettünk részt. Telt ház, rég nem látott arcok, hangok. Bodor Zoli, Kovács István. 12 éve találkoztunk utoljára. Ugyanaz a bolondozás, ugyanaz a mértékű intenzív beszélgetés, gondolkodás. Mélyről feltörő, igazi és hosszan tartó öröm ez bennem. Találkozás Kiss Imrével. Szavai, példája, gesztusai, mosolya hiteles. A szeretet forrása, tanúja. Székely János a magyar egyház nagy kincse, ő volt az első nap előadója. Hála az odaadott életekért, a papok hűségéért, bocsánatot kérünk a papok bűneiért. Identitásunk Krisztus személyében gyökerezik, a pap a hit embere. Nem veszni el a részletekben. Román paptestvérekkel beszélgetek, néha nehezen, de barátságosan. Két nyelv, egy szív (részletekkel még jövök).IMA PAPJAINKÉRT
Urunk, Jézus Krisztus, Örök Főpap!
Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik,
Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, mellyel nap mint nap érintik Szent Testedet.
Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága Szent Véred piroslik.
Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg,
hogy ne tapadjanak a földi dolgokhoz.
Ó, Jézus segítsd őket növekedni az irántad való szeretetben és hűségben.
Add, hogy a kenyér és a bor átváltozása mellett, megkapják ahhoz is az erőt, hogy szívüket megváltoztassák.
Áldd meg áldozatos munkájukat, hogy az bőségesen gyümölcsözzék, egykor pedig majd add meg nekik az örök élet koronáját. Ámen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik a te igazságodat hirdetik és nem a sajátjukat erőltetik ránk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hiszik mindazt amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják!
Urunk, adj nekünk jó papokat, akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat! Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét! Amen.IMA PAPI HIVATÁSOKÉRT
Úr Jézus, aki a papságot minden ember üdvösségére rendelted, folytatva benne megváltásod művét a földön: hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Tedd, hogy valamennyi papod életszentségén és buzgóságán keresztül a keresztény nép elevenen érezze a te jelenléted, újra hallja a te hangodat, újra lássa a te csodáidat. Ébreszd fel legjobb ifjaink szívében a papi hivatást, úgy, hogy egyetlen nyáj a legkisebb se legyen kénytelen pásztor nélkül maradni! Őrizd meg a jámborság, tisztaság és buzgalom által kispapjainkban azt az ajándékot, amelyet nekik adtál, amikor szent szolgálatodra hívtad őket! Sokszorozd meg és jutalmazd a jók szellemiekben és anyagiakban segítő szeretetét a hivatások érdekében! Őrizd és növeld a hitet és a kegyelmet keresztény népeinkben. Add meg nekünk mindezt, Te aki élsz, uralkodol és bennünket szeretsz mindörökkön örökké. Amen.

„Imádkozzatok egymásért…
Nagy az ereje az igaz ember könyörgésének”
Jak 5,16

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése