2012. augusztus 26., vasárnap

Lelki felkészülés templomunk felszentelésére - 1. hét

1. HÉT TÉMÁJA: ISTEN HAJLÉKA AZ EMBEREK KÖZÖTT  

1. Olvassuk el a Jelenések könyvéből ezt a részt:

1 Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. 2 Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. 3 Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: „Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük” (Jel 21,1-3).

2. Elmélkedjünk az Ige felett:

Ez az ige, a prófécián túl, azt a valóságot mutatja meg, hogy Isten velünk lakik. Az elbukott, de megváltott embert és annak lakhelyét választja örök otthonának. Ha elmélkedésünkhöz a képet is segítségül hívjuk, láthatjuk, amint a sok hajlék közül, kimagaslik a templom, Isten hajléka. Ő mindenható, mindig és mindenhol jelen van. Mégis úgy döntött, hogy látható módon is közösséget vállal velünk. Isten ezt üzeni: veletek vagyok, itt vagyok, elérhető vagyok számotokra. Népem vagytok.


3. Ismerjük meg templomunkat: a torony és harangok

A torony a megszentelt templomtérnek tartozéka a katolikus hagyományban. Olyan, mint az ég felé mutató újj. Kivezet minket ebből a világból és bevezet a mennyei világba. “Kétirányú forgalom” jelzése ez: itt száll le közénk a szent, innen szállnak égbe imádsággá nemesült fájdalmaink, áldozatunk, hálánk. A toronyban foglal helyet (nálunk később helyezzük fel): a harang. Hangja, a közösségi istentisztelet, a liturgia elkezdésére hívja fel a figyelmet. Az idő és az örökkévalóság jelzésére szolgál. A harang pontosságra hív. Szentmiséről nemcsak elmaradni, késni sem szabad. Mert a földön minden más elmúlik, az Úr dicsérete örökre megmarad.


Otthonom a templom. 
Ajtaján belépve mindig hazaérek.
Ismerősen csendül fülemben az ének.
Mintha minden hangja simogatás lenne!
Égi Atyám keze simogat meg benne.
Megterített asztal.
Éhező mellőle sose kel fel éhen.
Megelégedhetik mennyei kenyéren:
élet kenyerével, élet italával,
igében, szentségben Krisztussal magával.
Mesterem műhelye.
Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen,
hogy régi emberből új emberré tegyen: 
hogy amíg templomát látogatom híven, 
templommá formálja egész bűnös szívem.
Otthonom a templom.
Mennyei otthonom halvány földi mása,
drága tükörképe, szent hívogatása. 
Míg egykor mennyei hajlékod befogad,
köszönöm, Istenem, földi hajlékodat!
(Túrmezei Erzsébet: Otthonom)


4. Pontok és segítő kérdések elcsendesedéshez:

***  Miután másodszor is elolvastam a fenti sorokat, időzzek el néhány percre a képet szemlélve, aztán gondolatban lépjek be szívem 'templomába'. Nézzem meg mit találok, kivel találkozom itt?
*** A templom mindannak a hitnek és szeretetnek a jelképe, mellyel Isten felé fordulunk. Mit  tudnék én tenni, annak érdekében, hogy én, a családom, plébániánk közössége élőbb kapcsolatba legyen Istennel?

5. Heti feladat:

Akárhányszor elmegyek a templom előtt vagy mellette, egy gondolat erejéig vegyem fel Istennel a kapcsolatot, szóljak hozzá.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése