2012. szeptember 2., vasárnap

Lelki felkészülés templomunk felszentelésére - 3. hét


3. HÉT TÉMÁJA: AZ ÖRÖK HAJLÉK

1. Olvassuk el figyelmesen ezt a részt Lukács evangéliumából: 

“Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. Ha tehát a hamis mammont nem kezeltétek hűen, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak” (Lk 16, 9-13).

2. Elmékedjünk az Igével:

Múlt héten Isten örökkévalóságáról volt szó. Ma ezt kérdezzük: hogyan nyerhetjük el ezt az örök életet?  Nem az anyagi javak megvetéséről olvasunk, hanem arról, hogy ezek hamis mammonná válhatnak. Megtéveszthetnek minket, megkötözhetnek, ha őket tekintjük az élet egyetlen biztos alapjának. Aki a mamonnak szolgál, elszakadhat az élet forrásaitól.
Igénk továbbá, a hűségre is hangsúlyt helyez. A földi javakat a Teremtőtől kaptuk. Ajándék minden. A hűség azt jelenti, nem tekintjük magunkénak, akár lelkiekben, akár anyagiakban, hanem az ő akarata szerint szolgálunk vele egymásnak. Isten csak átmenetileg bízza ezeket ránk. Azért adja, hogy földi boldogulásunkat segítsék. Boldogságunk akkor teljes, ha tudunk adni. Ajándékozó lelkületben élni. Szabadon és jószívvel adok, segítek másokon? Amit odaadunk másoknak, az marad meg az örök életre. Jobb adni, mint kapni. Segíts, akin csak tudsz, segíts, ha az Úrnak szolgálsz. Így szerzel igazi kincset magadnak. Ezeket már a halál sem veszi el tőlünk, magaddal viszed odaátra, mert ezek örökkévaló javak. Ez a mennyország előcsarnoka, belépő az örök élet küszöbén. 

3. Ismerjük meg templomunkat: az előcsarnok.

Az első századokban épült templomokban is a kapun belépve az előcsarnokba érkeztünk. Itt volt elhelyezve a vízmedence vagy kút, hogy az oda bejövők megmoshassák kezüket, arcukat. Ezekből alakult ki később a szentelvíztartó. A templomba lépve itt mossuk le a külvilág szennyét és felidézzük a keresztségünk misztériumát. Hintsük meg mindig magunkat szenteltvízzel! Az utóbbi évszázadban több templomban ide helyezték el a gyóntatószéket is. Így van ez nálunk, újonnan épült templomunkban is. A gyóntatószobában mossuk le lelkünk szennyét. Külső és belső megtisztulással valljuk meg, hogy mi az Urat választottuk, Jézus Krisztust és csak neki akarunk élni, szolgálni. Az első figyelem, amit az előcsarnok megkövetel tőlünk: ellene mondani a sátánnak, életközösségre lépni Krisztussal.

4. Pontok és segítő kérdések elcsendesedéshez:

*** Melyek az én igazi javaim? Hogyan gazdálkodom ezekkel? Milyen módon segítenek engem ezek a javak az örök élet elnyerésére? 
*** Megvan-e bennem a figyelmes szeretet, hogy segítsek, adjak, ajándékozzak másoknak időt, ha tehetem, anyagi javakat vagy bármit, amire szükségük lehet? 
*** Mivel tudnék én és a családom segíteni, hogy új templomunk egyre szebb és ékesebb legyen? És miben tudnám gazdagítani plébániai közösségem életét?

5. Heti feladat: 

Imádkozom különösen azokért, akik valamilyen szükségben szenvednek. * Meglátogatok valakit, akiről tudom, hogy magányos. * Felajánlhatom plébánosomnak, hogy felkarolok egy szegényt plébániai közösségünkből. * Vasárnap családommal együtt veszek részt a szentmisén.  Miatyánk...  Üdvözlégy...  Dicsőség...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése