2012. szeptember 23., vasárnap

Lelki felkészülés templomunk felszentelésére - 6. hét


6. HÉT TÉMÁJA: ISTEN MEGBOCSÁTÁSA MEGKÍVÁNJA, HOGY ÉN IS MEGBOCSÁSSAK  

1. A hatodik hét kezdődik imakilencedünk folyamatában. Heti igénk legyen ez:  

21 Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: "Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?" 22 "Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer. 23 A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. 24  Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki. 25 Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen. 26 A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked! 27 Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. 28 Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol! 29 A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked! 30 De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. 31 Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. 32 Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. 33 Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? - 34 Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. 35 Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának."

2. Elmélkedjünk az Ige felett:

Mi is az igazi szabadság? Hogy megtehetek bármit, amit csak akarok? Nem. Hanem az, hogy Jézus életének, megváltásának, bennem való életének köszönhetően nem kell a rossz, a bűn rabszolgája legyek. Van kiút a félelemből, ki lehet jönni a sötétségekből, a megkötözöttségekből. Az igazi szabadság Jézusban található meg. Akkor érem el, amikor elhiszem, sőt, átjárja egész bensőmet annak felismerése, hogy Isten megbocsátott nekem! Nincs az a nagy bűn, amit Isten ne tudna megbocsátani, ha leteszem, ha megbánom, ha kész vagyok változtatni. És ennek folytatása is van: én is ugyanígy tehetek. Elengedhetem mások hibáit, tévedéseit. Megbocsáthatok, ha vétettek ellenem, ha sértéseket kaptam tőlük. Szabad lehetek – Jézusban. Templomszentelésre készülve illő megvizsgálnom: nincs-e harag, sértődöttség a szívemben. Induljak el a megbocsátás útján… hogy szabad, fesztelen és örömteli legyen a szívem. 

3. Ismerjük meg templomunkat: a szentély

Ami az ószövetségi templomban a szentek szentje, az a keresztény templomnak a szentélye (sanctuarium). A templom legszentebb része ez, melyet a keleti liturgiában az ikonosztázion, nálunk régebben az oltárrács választott el a templomhajótól, annak a jelzésére, hogy Krisztus földi egyháza még úton van az örök haza felé. A szentély elsősorban a papság helye, mert a püspök és a pap részesül a felszentelésben sajátos módon az egyetlen és örök Főpapnak, Krisztusnak szolgálatából. A szentélyben az oltár, az ambó, a tabernákulum (oltárszekrény) foglal helyet, az Úr jelenlétének jelzésére. Itt nem megengedett az indokolatlan átjárás, hangos világi beszéd vagy beszélgetés, csakis a csend és a figyelmes szeretet az Úr iránt, aki jelen van népe körében.   

4. Pontok és segítő kérdések elcsendesedéshez:

*** Szent vagy… énekeljük a szentmisében. Szent, szentek, szentelés… Próbáld megfogalmazni: mit jelent neked személyesen, az hogy szent? 
*** Hogy éled meg csendes jelenlétedet az Úr előtt a templomban? Közel vagy távol szeretsz ülni a szentélytől (oltártól, a szentségi Jézustól)? Miért? Gondolkodtál már ezen?

5. Heti feladat:

Ha van már házi szentélyed, imádkozz ott egyedül vagy családtagjaiddal templomszentelésre készülőben plébániánk minden tagjáért. Ha nincs házi szentélyed, elérkezett az idő, hogy létrehozz egyet. Helyezz el bibliát, keresztet, gyertyát, rózsafűzért, más szentelt tárgyakat… de tudd, hogy az ott töltött minőségi idő és szívből jövő imád szenteli meg a helyet és a te életedet.   Miatyánk…  Üdvözlégy… Dicsőség… 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése